Vi är glada och stolta att under 2021 kunna erbjuda kostnadsfria utbildningsdagar i
temat “Våld i nära relationer” med Maria Bauer, beteendevetare och
författare.

Medverkar gör även Poa Samuelberg, Moa Mannheimer och Sofia Bidö, alla medförfattare till boken “Traumatisering hos barn” samt Toni  Tuunainen, aktuell med biografin “Jag var Sveriges mest jagade rånare” Anmäl dig här »

Kom och lyssna till:

Maria Bauer - Beteendevetare och författare
Utmaningar och möjligheter i arbetet med våld i nära relation.

Maria Bauer ger en övergripande bild av området våld i nära relation. Hur kan våldet se ut och vad ger det för konsekvenser? Hur drabbas den professionella av våldet och vilka utmaningar står vi inför. I föreläsningen lyfts särskilts Europas gemensamma arbete mot mäns våld mot kvinnor genom att beskriva Istanbul-konventionen innehåll och syfte. 


 

Toni Tuunainen - Föreläsare, Handledare 
Ett liv som präglats av våld och utanförskap

Föreläser om kriminalitet, kriser, sorger, trauman, hot, våld och missbruk samt livsstilsförändringar. Toni Tuunainen är aktuell med den nyutgivna biografin "Jag var Sveriges mest jagade rånare". Boken handlar om Tonis uppväxt, åren som yrkeskriminell samt vägen ur kriminaliteten. Tonis liv har till stor del präglats av hot, våld och utanförskap. Idag arbetar Toni brottsförebyggande som sakkunnig coach och föreläsare. 


Traumatisering hos barn - Väck den björn som sover!
Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn i deras utveckling.

 

* Poa Samuelberg - Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och certifierad utbildare i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT. Hon är verksam som utredare vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om våld mot barn, Linköpings universitet.

 

* Moa Mannheimer - Leg psykolog med lång erfarenhet från barn och ungdomspsykiatri, universitet och myndigheter i frågor som rör våld mot barn och barn och trauma.

 

* Sofia Bidö - Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och verksamhetsledare vid Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.

 

* 2 av 3 föreläsare medverkar vid varje tillfälle.

Med stöd och behandling på rätt nivå samt ett bra bemötande minskar vi de negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidrar till varaktig förbättring. Föreläsningen ger dig traumakunskap och konkreta verktyg i mötet med barn och deras föräldrar. Vi ger exempel på hur de som möter barn kan ställa frågor vid utsatthet för våld och övergrepp, ge bästa möjliga stöd och specifik kunskap om barn och traumatisering vilket är grunden för att som professionell känna sig trygg i arbetet.Barn som utsätts för misshandel, övergrepp och andra livshotande och integritetskränkande händelser riskerar att hindras i sin utveckling av långvarig och omfattande rädsla och nedstämdhet. De som drabbas extra hårt är de barn som ingen ser, som ingen lyssnar på eller tror på och som inte heller får det stöd och den behandling de behöver. 

"Väck den björn som sover!" är ett uttryck som finns etablerat i många kulturer. Det beskriver vår rädsla att göra ont värre och vår impuls att vilja undvika obehag och ångest. Det kan kännas skönt i stunden att slippa prata om det som gör ont och känns tungt, men i längden är det sällan till hjälp. Modern traumaforskning visar att det som barn är mest hjälpta av efter övergrepp och våldsupplevelser är ett varmt och rakt förhållningssätt som inte väjer för svåra känslor. I praktiken innebär det att professionella som möter traumatiserade och utsatta barn inte ska smyga tyst förbi utan försiktigt väcka ”björnen”. Det innebär att det som hänt får ord och genom att närma sig minnet, ett steg i taget, under bästa tänkbara förutsättningar får barnet hjälp att komma vidare utan att fastna i rädsla, oro och ångest.

Föreläsarna har alla lång erfarenhet av behandlingsarbete med svårt traumatiserade barn och deras omsorgspersoner. Deras bok Traumatisering hos barn - en handbok (N & K, 2018) är efterfrågad av professionella som möter barn inom socialtjänst, elevhälsa, barnpsykiatri och primärvård. Men även inom ideella sektor och privata verksamheter som bedriver stöd och behandling till barn. 

Traumatisering hos barn används som kurslitteratur inom högskola och universitet, där man söker konkret vägledning för stöd och behandling grundad på aktuell forskning. 


Utbildningsdatum 2021           

Malmö 3 feb - Scandic Triangeln
Sundsvall 4 mars - Quality Hotel
Halmstad 15 april - Halmstad Arena
Stockholm LSS 19 maj - 7A
Stockholm 20 maj - 7A

Västerås 2 september - Aros Congress Center
Linköping 7 oktober - Scandic Frimurarhotellet
Stockholm 11 november - 7A 
Göteborg 2 december - Quality Hotell 11 och Eriksbergshallen 

Anmäl dig här »

Våra kostnadsfria utbildningsdagar vänder sig till socialsekreterare, biståndsbedömare, ansvariga chefer och politiker, m.fl. inom kommun och kriminalvård.


Varmt välkommen!

SSIL
För vård och omsorg
Tingsgatan 2 A
827 32 Ljusdal
Telefon
0651-160 40
seminarium@ssil.se
www.ssil.se
     
Personuppgiftspolicy